Call for newly composed song as gaeilge faoi ‘Chontae Mhaigh Eo

Mar ullmhúchán do cheiliúradh Lá Mhaigh Eo ar an 4 Bealtaine 2019, tá Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Conradh na Gaeilge - Togra Mhaigh Eo ag tabhairt cuiridh do na Bunscoileanna agus do na Meánscoileanna uile i Maigh Eo cur isteach ar Chomórtas Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge.

In the lead up to the Mayo Day celebrations on May 4 2019, Oifig na Gaeilge of Mayo County Council and Conradh na Gaeilge of Togra Mhaigh Eo are inviting all national and secondary Schools in Mayo to enter Comórtas Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge.

Tuilleadh eolais/Further Details: www.cocomhaigheo.ie www.mayococo.ie

*Ag seoladh an chomórtais, ó chlé: Brídín Ní Cheallaigh, Conradh na Gaeilge, an Clr Blackie Gavin, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, agus Marian Uí Mháille, Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo.